WWF2011: Hugga eller skydda – boreala skogar i ett klimatperspektiv

Last Updated on December 17, 2021 by admin

De boreala skogarnas kolförråd är större än något annat landekosystems, och nästan dubbelt så stort som de tropiska skogarnas. Det enorma kolförrådet gör de boreala skogarna till en nyckelfaktor för framtidens klimat. Denna rapport redovisar sambanden mellan boreala skogar, skogsbruk och klimatförändringar. Läs WWF och Naturskyddsföreningens rapport här.