Williams2017: Träd kompletterar varandra och maximerar solljusupptag

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Williams m.fl. konstaterar att träd tack vare sina olika naturliga växtsätt och förmåga att anpassa sin form till den yta som finns tillgänglig, kan komplettera varandra, och en mångfald av trädslag kan fylla luckorna vertikalt (uppåt) mellan grenar och blad. Detta maximerar deras kombinerade förmåga att ta upp solljus vilket gynnar biomassan. Artikelförfattarna har tittat på 37 försöksytor i Quebec med unga (4 år) tempererade-boreala trädslag, allt ifrån monokulturer upp till en försöksyta med 12 olika trädslag. Artikelförfattarna antyder att plantager med fler trädslag är mer produktiva och motståndskraftiga. En mix av snabbväxande trädslag som tål skugga dåligt och långsamt växande träd som tål skugga kan öka produktiviteten i skogen. Läs hela studien i Nature Ecology and Evolution.