Tonini2012: Bioenergi från perenna växter

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Tonini m.fl. (2012) har gjort livscykelanalyser av flera perenna växter som kan användas till bioenergi (antingen värme eller el). Salix (pil) är den mest lämpade med en netto-substitutionseffekt på 80 ton CO2-ekvialent per ha odlingsmark, dock med en stor osäkerhet beroende på hur man räknar CO2-effekten av förändrad landanvändning. Läs hela texten i Environmental Science & Technology.