Timberwatch2016: Klimatkompenpensering i Uganda på bekostnad av lokalbefolkningen

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Timberwatch och föreningen Skydda Skogen har sammanställt en kort rapport om Energimyndighetens klimatkompenseringsprojekt i Uganda. Företaget Green Resources omvandlar där gräsmarker, savann och småskaliga jordbruksmarker till plantager med främmande och invasiva trädarter. Detta har en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med. Läs rapporten här (2016; på engelska).