Thomas2012: Koolstofgehalte van biomassa van bomen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Thomas en Martin vatten de wetenschappelijke literatuur samen over het koolstofgehalte van verschillende boomsoorten en hun delen. Dit is belangrijk als men de hoeveelheid koolstof die is opgeslagen in een bos will schatten. De getallen die gebruikt worden door de IPCC wijken hier en daar af van deze resultaten. Lees het hele artikel in Forests.