Thomas2012: Kolinnehåll i olika trädslag

Thomas och Martin har sammanställt den vetenskapliga litteraturen över kolinnehåll i olika trädslag. Detta är viktigt om man vill uppskatta mängden kol som är lagrad i en skog. Författarna finner att siffrorna som IPCC hanterar för detta ändamål avviker några procent från det som framgår av litteraturanalysen. Läs hela artikeln i Forests.