Ter-Mikaelian2015: Vermindert bio-energie de emissie van broeikasgassen?

Last Updated on December 13, 2021 by admin

Ter-Mikaelian en collega’s (2015) schrijven dat bio-energie van bossen geen vermindering geeft van broeikasgassen. Het kost ongeveer honderd jaar voor de bossen weer opgegroeid zijn en daarom geven, gemeten over een eeuw, fossiela brandstoffen minder emissies. Dat wil niet zeggen dat de auteurs aanbevelen om fossiele brandstoffen te gebruiken, omdat die “nieuwe” koolstof aan de atmosfeer toevoegen (nieuw omdat deze koolstof aan de natuurlijke koolstofkringloop onttrokken was). Maar bio-energie kan op korte termijn leiden tot een nog hogere CO2 concentratie in de atmosfeer met het gevaar dat de wereld over een tipping point komen. Figuur 2 uit dit artikel is te vinden in het stuk over bio-energie. Lees het hele artikel in Journal of Forestry.