Tahvonen2016: Kalhyggesbruk inte mer lönsamt

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Tahvonen har gjort en modell för skogsplanering som inkluderar naturlig föryngring vilket konstigt nog de flesta modeller utelämnar. Med denna modell räknar han på olika scenarion och kommer fram till att lönsamheten för kalhyggesbruk är lägre i många av dessa. En viktig slutsats är att vanliga skogsekonomiska modeller, genom att bland annat inte räkna med naturlig föryngring, därför kommer fram till att plantageskogsbruk och kalhyggen är den mest lönsamma skogsbruksmetoden. Läs hela artikeln i Forest Policy and Economics.