Tahvonen2016: Kaalkap is niet meer winstgevend dan andere bosbouwmethodes

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Tahvonen heeft een planning model gemaakt voor bosbouw waar natuurlijke verjonging uitdrukkelijk wordt meegenomen, een mogelijkheid die de meeste andere modellen niet hebben. Met dit model doet hij berekeningen voor een aantal scenario’s en komt tot de conclusie dat bosbouw gebaseerd op kaalkap minder winstgevend is dan kaalkapvrije bosbouw. De belangrijkste boodschap is dat de gebruikelijke planning modellen, die natuurlijke verjonging niet meenemen in de berekeningen, op een verkeerde basis tot een aanbeveling voor kaalkap en herplanten komen. Lees het hele artikel in Forest Policy and Economics.