Tahvonen2010: Optimerad skötsel för olikåldrig tallskog

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Tahvonen m.fl. arbetar fram en metod för att räkna på ekonomin för olikåldrig skog med kontinuitetsskogsbruk och jämför med plantagemodellen och kalhyggesbruk. Metoden har kalibrerats med fältstudier. Om målet är att maximera volymen så vinner kalhyggesbruk med återplantering. Men kontinuitetsskogsbruk med naturlig föryngring är mer lönsamt. Läs hela artikeln i Forest Ecology and Management.