Swedwatch2012: Vi konsumerar, de kompenserar

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Swedwatch, Svenska Kyrkan och Diakonia har analyserat effekten av klimatkompensering utomlands i en rapport, mer specifikt från ett vattenkraftsprojekt i Indien. Granskningen visar att det finns stora frågetecken kring effektivitet vad gäller klimatet men pekar även på sociala aspekter (lokalbefolkningen har inte involverats i tillräcklig grad) och hållbarhetsaspekter i allmänhet.