Svensson2018: Fragmenteringen av skogslandskapet hotar naturvårdsmål

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Svensson med kollegor analyserar fragmenteringen av skogslandskapet i ett utsnitt av Norrlands inland under 50 år. De diskuterar hur svårt det blir att nå FN:s Aichimål och binda ihop de fragment av naturskogen som finns kvar, så att arter kan sprida sig och finnas kvar. Läs mer i Conservation Biology.