Svensson2018: Fragmentering van wouden maakt natuurbehoudsdoelen moeilijk haalbaar

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Svenssen en collega’s analyseren hoe de wouden in de binnenlanden van Norrland meer en meer gefragmenteerd zijn gedurende de laatste 50 jaar. Ze bediscussieren det hat moeilijk zal zijn om de AIChi doelen te halen en de bossen opnieuw met elkaar te verbinden zodat soorten zich kunnen verspreiden over het landschap. Lees meer in Conservation Biology.