Sundqvist2014: Methaanuitstoot van kaalkap en verwijderen van stronken

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Sundqvist en collega’s hebben de uitstoot en opname van methaan (CH4) als gevolg van kaalkap gemeten, met en zonder het verwijderen van boomstronken, in een uitgedund- en een natuurlijk bos in centraal Zweden. Aangezien methaan een krachtig broeikasgas is, is dit belangrijk voor het klimaat. Ze concluderen dat natuurlijke bossen en uitgedunde bossen methaan opslaan, terwijl een kaalslag methaan uitstoot, voornamelijk doordat de waterspiegel verandert. Deze resultaten moeten meegenomen worden als de netto uitstoot en opname van broeikasgassen bij verschillende bosbouwingrepen worden ge-evalueerd. Lees het hele artikel  in Biogeosciences.