Stephenson2014: Större träd växer fortare

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Skog är viktigt för den globala kolcykeln genom att ta upp koldioxid. Nu visar Stephenson m.fl. i en artikel i Nature att träd lagrar in kol med en hastighet som ökar med deras storlek, dvs stora träd tar upp mer kol. Det betyder inte nödvändigtvis att ett gammalt skogsekosystem tar upp koldioxid snabbare, men de fortsätter dock ta upp koldioxid bra mycket längre än de 80 åren som gäller inom skogsbruket i Sverige. Läs hela artikeln här.