Lindroth2009: Stormar kan orsaka stor förlust av kol till atmosfären

Last Updated on November 14, 2021 by admin

Lindroth m.fl. modellerar hur stormar som Gudrun bidragit med mycket kol till atmosfären. I ett varmare klimat kommer sådana händelser uppträda oftare. Läs hela artikeln i Global Change Biology.