Sterkenburg2019: Kalhyggen dödar mykorrhiza-svamparna

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Sterkenburg med kollegor undersöker vad som händer med mykorrhiza-svamparna när man avverkar en tallskog och lämnar olika mycket träd kvar. Om man bara lämnar 5 % av träden, så som FSC-standarden kräver, så dör 75 % av mykorrhiza-svamparterna. Det tar ca 90 år för artmångfalden att återhämta sig, men sällsynta arter kanske inte kommer tillbaka. Läs mer i Journal of Applied Ecology.