Stanturf2014: Restaurera 2 miljarder ha skog

Stanturf m. fl. har skrivit en stor översiktsartikel om att restaurera 2 miljarder hektar skog världen över. De kategoriserar fyra olika slags restaureringar:

  • Rehabilitering som återställer den önskade artsammansättningen i ett degenerat ekosystem,
  • Rekonstruktion som återintroducerar den naturliga vegetationen på land som använts till annat, såsom lantbruk, 
  • Reklamation återställer marker som är svårt degraderade, till exempel på grund av gruvverksamhet,
  • Ersättning (Replacement på Engelska för att få fyra R) som syftar på att man föregår klimatförändringar genom att flytta trädslag norrut.

Författarna pekar på att man ska beakta den sociala dimensionen vid ingrepp i skogar. Läs hela artikeln i Forest Ecology and Management.