Stanturf2014: 2 miljard ha bos om te restaureren

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Stanturf en collega’s schrijven een overzichtsartikel over het restaureren van 2 miljard ha bos over de wereld. Ze geven vier categoriën:

  • Rehabilitering wat de soortensamenstelling corrigeert in een gedegradeerd ecosysteem,
  • Reconstructie wat de natuurlijke vegetatie her-introduceert op land dat voor andere doelen is gebruikt, zoals landbouw,
  • Reclamatie wat land herstelt dat ernstig gedegradeerd is door bijvoorbeeld mijnbouw en
  • Vervanging (Replacement in het Engels om vier x R te hebben) wat aangeeft dat soorten geholpen worden zich te verplaatsen naar gebieden die vanwege klimaatveranderingen geschikt zouden kunnen worden voor een soort, bijvoorbeeld naar het noorden op het noordelijk halfrond.

De auters wijzen er nadrukkelijk op dat sociale aspecten meegenomen moeten worden  in beslissingen over veranderd landgebruik. Lees het hele artikel in Forest Ecology and Management.