Spracklen2008: Skog, atmosfäriska partiklar, moln och klimat

Sprackler m.fl. pekar på att aerosoler, små partikler i luften, kan härstämma från molekyler från skogen och att moln då bildas snabbare. Detta i sin tur kan leda till att den värmande effekten från att skog har låg albedo kompenseras helt. Läs hela artikeln i Philosophical Transactions of the Royal Society eller ladda ner en pdfversion här.