Soimakallio2022a: Klimateffekt av ökad skogsavverkning

Last Updated on December 15, 2022 by admin

En grupp på åtta forskare från Finland och Tyskland har gjort en metastudie över effekten på klimatet av ökad skogsavverkning. De utgick från 450 studier som studerat olika scenarion för skogsavverkning. Det vill säga, studier som handlar om vad förändrad avverkning leder till jämfört med business as usual. Av dessa studier var det bara 10% som hade tillräckligt med underlag för att inkluderas i analysen.

Det främsta verktyget för att bedöma utfallet av dessa studier är den så kallade kolbalansindikatorn CBI (carbon balance indicator). Denna kan räknas fram genom att beräkna kvoten mellan förändringen i kollager och uttaget. Det visar sig att medelvärdet ligger över 1, vilket betyder att ökad skogsavverkning leder till att kollagret minskar mer än vad som kommer ut i substitution.

Läs hela artikeln i GCB Bioenergy.