SNF2010: Skogsbruk utan hyggen

Last Updated on August 21, 2021 by admin

I denna rapport skriver Sverker Rosell från Skogsstyrelsen om hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogar, professor Anders Lindroth från Lunds universitet om huruvida hyggesfritt är bättre för klimatet, Anders Dahlberg från Artdatabanken om skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden, professor emeritus Mats Hagner om naturkulturmetoden, tyska Lutz Fähser (doktor i skogsekonomi) om globala utblickar medan Naturskyddsföreningen redogör för hyggesfritt i praktiken. Läs rapporten här.