Smil2011: De aarde oogsten

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Smil beschrijft hoe de mensheid neemt wat de aarde te bieden heeft. Alle mensen op de aarde wegen samen 10 keer zo veel als alle andere zoogdieren samen – en we hebben eten nodig. Door te onbossen, moerassen droog te leggen enzovoort, is de totale massa levende planten verminderd met 45%, en een derde daarvan gebeurde in de 21e eeuw. Er zijn echter methoden om de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Lees het hele artikel in Population Development Research.