Smil2011: Att skörda jorden

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Smil beskriver hur människan tar för sig av det som jorden har ett erbjuda. Världspopulationen av människor väger nu 10 gånger mer än alla andra däggdjur tillsammans och vi behöver mat. Genom att avskoga, torrlägga våtmarker etc. har mängden växtlighet på grund av människa minskat med 45%, varav 15% bara på 2000-talet! Det finns dock sätt att minska trycket på jorden. Läs hela artikeln i Population Development Research.