Skydda Skogen2009: Klimatet och boreala skogar

Last Updated on December 13, 2021 by admin

Skydda Skogen redogör för skogens roll för att motverka klimatförändringarna, om hur intensiva skogsbruksåtgärder ökar utsläppen av växthusgaser och hur skydd av naturliga ekosystem förhindrar utsläpp av kol. Läs rapporten här (på engelska).