SkS2010: Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Skogsstyrelsen har 2010 följt upp 1997 års regionala bristanalys. Huvudfrågan var hur miljömålet “Levande Skogar” kunde nås. Ladda ner rapporten här.