Seidl2008: Mer kolinlagring med kontinuitetsskogsbruk

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Seidl m.fl. rapporterar om en modelleringsstudie av skillnaden i kolinlagring när man byter från tallplantager och kalhyggen till kontinuitetsskogsbruk med antingen främst tall eller blandskog. Flera klimatscenarion testas med två olika skogsekonomiska modeller. Kontinuitetssskogsbruk lagrar mer kol under alla förhållanden, men effekten av blandskog på kolinlagring varierar mellan modellerna. Författarna anser att modellerna behövs utvecklas vidare för att explicit ta med kolinlagringsmål. Läs hela artikeln i Silva Fennica