Seidl2008: Kaalkapvrije bossen slaan meer koolstof op

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Seidl en collega’s presenteren een modelleringsstudie van de koolstofopslag in bossen wanneer wordt overgegaan van kaalkap in dennenbossen naar kaalkapvrije bossen, met dennen of gemengd. Verschillende klimaatscenario’s worden ge-evalueerd en twee verschillende bosbouw-economische modellen. Een overgang naar kaalkapvrije bossen leidt eenduidig tot grotere koolstofopslag, maar de verschillende modellen geven verschillende antwoorden over het effect van gemengde bossen op de koolstofopslag. De auteurs concluderen dat de modellen verder ontwikkeld moeten worden met koolstofopslag als expliciet doel. Lees het hele artikel in Silva Fennica.