SEI2015: Klimatkompensering utomlands har lett till högre utsläpp

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Stockholm Environment Institutes rapport “Has Joint Implementation reduced GHG emissions? Lessons learned for the design of carbon market mechanisms” (2015) kan läsas här. Slutsatsen är att klimatutsläppen har blivit högre på grund av att utsläppen har kunnat kompenseras utomlands istället för på hemmaplan.