Searchinger2017: Finns det möjlighet att använda land för att producera bioenergi?

Searchinger med flera skriver om att bioenergins fördelar överdrivs i många studier för att kostnaden för förändrat landanvändning inte tas med i beräkningarna. En optimal lösning för klimatet vore att använda landet till en liten del för solceller en störstadels för inlagring av koldioxid. Författarna avråder subventioner till bioenergi från grödor och dedikerad landanvändning. Läs hela artikeln i Energy Policy.