Riipinen2012: Organiska molekyler och atmosfäriska partiklar

Riipinen m.fl. beskriver hur nanopartiklar i atmosfären uppstår från salter och olika organiska molekyler, t.ex. från naturliga processer i skogen. Sådana partiklar är viktiga för att förstå hur moln bildas, och således för klimatet. Läs hela artikeln i Nature Geoscience.