Crowther2015: Räkna alla världens träd

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Crowther och kollegor har med hjälp av flygbilder samt räkningar på marken kommit fram till att det finns 3.04 trillioner (miljon miljon) träd på jorden. Det är mycket mer än tidigare uppskattningar, men författarna uppskattar i alla fall att det totala antal träd har minskat med 46% på grund av människans påverkan. Läs hela artikel i Nature.