Pukkala2016: Welke bosbouwmethode levert de meeste ecosysteemdiensten?

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Pukkala analyseert verschillende bosbouwmethode om te kijken hoe goed ze bepaalde ecosysteemdiensten produceren, namelijk hout, lingon- en bosbessen, koolstofbalans, en habitat voor de Taigagaai. De methodes die hij bekijkt zijn kaalkappen en herplanten, en kaalkapvrije bosbouw. Een evaluatie van alle ecosysteemdiensten laat zien dat kaalkapvrije bosbouw de meeste ecosysteemdiensten levert. Hoewel de modellen zijn aangepast bij de omstandigheden in Finland redeneert de auteur dat een verschillende weging van de ecosysteemdiensten waarschijnlijk nog steeds hetzelfde resultaat zou opleveren. Lees het hele artikel in Forest Ecosystems.