Pukkala2016: Vilken skogsskötsel ger flest ekosystemtjänster?

Pukkala analyserar olika skogsskötselmodeller för olika ekosystemtjänster, nämligen mängden timmer, mängden lingon och blåbär, utseende på skogen, kolbalansen och habitat för lavskrikan. Modellerna som studerats är trakthyggesbruk med jämnåldrig skog eller med olikåldrig skog samt kontinuitetsskogsbruk. En sammanvägd bedömning föreslår att kontinuitetsskogsbruk ger bäst utbyte av ekosystemtjänster. Även om modellen är anpassad för Finland skriver författaren att en annan prioritering av ekosystemtjänster troligtvis inte kommer förändra rankningen av modellerna. Läs hela artikeln i Forest Ecosystems.