Pukkala2014: Bioenergi, kontinuitetsskog och kolinlagring

Last Updated on December 13, 2021 by admin

Pukkala använder ett planeringsverktyg för skogskötsel för att analysera kolbalansen i skogen under olika scenarion. Han frågar sig om skörd av skogsråvaror för bioenergi och kontinuitetsskogsbruk ökar kolinlagringen. Det visar sig att t.ex. stubbrytning ger en substitutionseffekt (man kan ersätta fossila bränslen med det) men å andra sidan minskar skogens kollager, så att nettot blir ungefär noll. Att ersätta kalhyggen och återplantering med gallring och kontinuitetsskogsbruk har däremot en direkt positiv inverkan på kolinlagringen. Läs hela artikeln i Forest Policy and Economics.