Pukkala2014: Bio-energie, kaalkapvrij bos en koolstofopslag

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Pukkala gebruikt en bosbouw planeringsprogramma om de koolstofbalans in een bos te analyseren onder verschillende scenario’s. Hij beantwoordt de vraag of het oogsten van houtresten en afval voor bio-energie, en of kaalkapvrije bossen de koolstofopslag bevorderen. Hij redeneert dat het uitwinnen van boomstronken een substitutie effect heeft (omdat fossiele brandstoffen vervangen kunnen worden) maar aan de andere kant is de koolstofopslag in het bos verminderd. Netto is dit ongeveer nul. Een overgang naar kaalkapvrije bosbouw met regelmatig uitdunnen heeft echter een positieve invloed op de hoeveelheid koolstof die wordt opgeslagen. Lees het hele artikel in Forest Policy and Economics.