Piirainen2015: Kalhyggen leder till minskat kollager i jorden

Piirainen med kollegor mäter kolhalten i jorden i en skog som kalavverkas och harvas och jämför det med en skog som får stå kvar. Efter tio år finner de att kolhalten i jorden ovanför mineraljorden har minskat med 50 % efter tio år, medan mineraljordens kolhalt är oförändrad. Läs mer i European Journal of Soil Science.