Payeur2012: Koldioxidutsläpp i svartgranskogar i olika åldrar

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Payeur-Poirier m.fl. har mätt nettokoldioxidutsläpp i svartgranskogar i olika åldrar i USA. De finner att en nyskördad yta (8 år efter avverkning) släpper ut koldioxid medan en ung skog (33 år) tar upp CO2. En något äldre skog (105 år) är fortfarande en kolsänka men inte i lika hög grad som ungskogen. Läs hela artikeln i Agricultural and Forest Meteorology.