Pan2011: De bossen op de wereld zijn een grote koolstofopslag

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Pan en collega’s concluderen dat de bossen op de wereld een grote koolstofopslagplaats zijn. Bossen in een gematigd klimaat slaan meer koolstof op, maar voor boreale bossen is er geen grote verandering sinds 1990. Het aziatische deel van Rusland was de grootste koolstofopslag, maar daar was geen verandering sinds 1990. Daarentegen zijn er ook landbouwgebieden in europees Rusland die weer dichtgroeien van jaar 2000-2007, maar niet 1990-1999) met bos en daardoor veel koolstof vastleggen, en ook doordat er meer loofbos komt. In Scandinavie wordt meer koolstof vastgelegd in bomen, maar niet in de grond, daar werd juist minder vastgelegd tussen 2000 en 2007. In Canada verminderde de koolstofopslag med bijna de helft sinds 1990 vanwege grote branden en insectenplagen (veroorzaakt door monoculturen en klimaatveranderingen). Lees het hele rapport hier.