Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Den här webbsidan tillhandahålls av Föreningen Skydda Skogen. Vi är en ideell förening som verkar för att värna den biologiska mångfalden i skogen, för ett hållbart mångbruk av skogen och för en ansvarsfull användning av skogen, som motverkar klimatförändringarna på riktigt. Nornan (Calypso bulbosa) är en orkidé från norra Sverige som är föreningens logga. Läs gärna mer på vår hemsida.

Texterna på denna webbsida har författats av Elin Götmark, David van der Spoel och Amanda Tas. Översättningar av författarna samt Johan Moberg.

Norna.

Vi som levererat de övriga fotona till sidan är:

Vi har strävat efter att få bakgrundsinformationen så korrekt som möjligt. De viktigaste författare till vetenskapliga artiklar har kontaktats för att ge feedback på sidan för detta ändamål. Ifall du hittar faktafel, eller tycker vi representerat forskningsresultat på ett felaktigt sätt, var god och kontakta oss på adressen: info at klimatetochskogen.nu.