Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Vad kan jag göra?

Vissa tycker att all förändring ska utgå från konsumenterna; att de som vill kan välja klimatsmart och ekologisk och så vidare. Visst kan man göra en hel del för att minska sin egen miljöpåverkan! Naturskyddsföreningen har en webbsida om vad du kan göra själv, t ex att teckna avtal till Bra-Miljöval elektricitet.

Men minst lika viktigt är att påverka samhället på andra sätt än genom det du konsumerar, t ex genom engagemang i organisationer och att uttrycka din åsikt på olika sätt.

Påverka!

 • Läs på och bilda dig en egen uppfattning.
 • Engagera dig i eller stöd miljörörelsen och omställningsrörelsen, och arbeta för en förändring av vårt ohållbara samhällssystem. Tillsammans kan vi förändra.
 • Säg ifrån när du hör någon förneka människans påverkan på klimatet eller säga att den svenska skogsbruksmodellen är hållbar, även på sociala medier.
 • Värna om skogen i ditt närområde och på andra ställen genom att ifrågasätta avverkningar av skogar med höga naturvärden eller sociala värden.
 • Kräv att de certifieringar av skogsprodukter som finns verkligen skall vara hållbara, och kräv hårdare lagstiftning för skogsprodukter och skogsbruk.
 • Ta kontakt med de bolag som handlar med skogsråvara och skogsprodukter och ställ frågor och krav. Ta också kontakt med ägarna och kunderna till de stora svenska skogsbolagen och ställ dem mot vägen – flera av de svenska bankerna är delägare i de stora skogsbolagen.
 • Stöd små lokala företag som arbetar med vidareförädling av trävaror, de arbetar ofta med kvalitetsvaror och tar större hänsyn.
 • Var en förebild: om du berättar för folk att du blivit vegetarian eller slutat flyga för miljöns skull kanske de får sig en tankeställare.

När du handlar

 • Återvinn, återanvänd och dela saker med andra.
 • Köp färre prylar, och handla begagnat/second hand när du behöver något – se t ex Secondhandguide, Antikochloppisguiden,  BlocketTradera, Sellpy, Trendsales, Minimera, Reuse och Utsidans prylmarknad samt de många lokala bortskänkes-grupper som finns på Internet och där du bor.
 • Spara papper genom att säga nej till reklam, skriva ut på båda sidorna av pappret vid utskrift, låta bli att skriva ut i onödan, och låna böcker och tidningar istället för att köpa nya.
 • Använd flergångsprodukter som tygkassar, porslin och glas, menskopp eller tygbindor, och tygblöjor.
 • Ät mindre kött och animaliska produkter och undvik palmolja. Om du äter kött – ät i första hand vilt och lokalt producerat naturbeteskött. Ät säsongsanpassat och odla gärna själv.

Energianvändning

 • Åk kollektivt, cykla och gå istället för att köra bil. Semestra i din närhet istället för att flyga långt bort.
 • Om du verkligen behöver en bil ibland, byt upp dig till en elbil och visa andra att det går att ta sig runt utan fossila drivmedel.
 • Minska din energianvändning, t ex genom att isolera ditt hem.
 • Bo tillsammans med andra, då gör du av med mindre resurser.
 • Köp gärna din el från sol- eller vindkraft, och installera solceller om du har eget hus.
 • Meddela ditt vindkraftsbolag att de inte skall placera vindkraftverk i gammelskog eller annan skog med höga naturvärden – det finns många andra platser de kan placera vindkraftverken. JA till vindkraft, NEJ till vindkraft i gammelskog.