Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Vad bör skogsbruket göra?

Skogsbruket ska liksom annan mänsklig aktivitet bedrivas inom ekosystemets gränser. Men skogen har en särskilt roll i klimatsammanhang, eftersom tillväxt i skogen är det enda sättet för att effektivt lagra kol från atmosfären utan sidoeffekter. Eftersom hälften av all växtlighet på jorden har försvunnit på grund av människan finns där ett gyllene tillfälle att ta ut koldioxid från luften genom att återbeskoga områden och restaurera degraderade skogsområden.

För att uppnå maximal klimat- och ekosystemnytta i de svenska skogarna föreslår vi följande: