Last Updated on February 23, 2023 by Lena Wallin

Lösningar

Är det redan för sent för omställningen till ett liv inom gränserna ekosystemet ställer oss? Vissa namnkunniga forskare är pessimistiska. Men pessimism kan leda till handlingsförlamning och därför vill vi hellre ta fasta på titeln till Pär Holmgrens bok “Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt“.

För att nå det långsiktiga klimatmålet i Sverige behöver växthusgasutsläppen minska till 1-2 ton per person och år – denna siffra fanns på Naturvårdsverkets hemsida tidigare, men inte nu längre. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Sverige motsvarar ca 9 ton per person och år. Detta omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker, t.ex. import av varor samt internationella flyg- och båtresor. Men de omdiskuterade biobränslen som används i stor skala för att uppvärma våra hus syns inte där.

Du som individ kan göra mycket för att rädda klimatet, men även samhället och näringslivet måste sätta upp tydligare mål och genomföra dem. Läs mer på länkarna i lösningsmenyn och börja bidra du med!