Oliver2015: Biologisk mångfald och resiliens

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Oliver m.fl. (2015) analyserar hur ekosystem kan fortsätta leverera olika ekosystemtjänster även under ett förändrat klimat. De finner att biologisk mångfald är en omistlig tillgång om vi ska säkerställa fungerande ekosystem på sikt. De poängterar även att projicerade förändringar i ekosystemen ska tas i beaktan för ekosystemens funktionalitet. Läs hela artikeln i Trends in Ecology and Evolution.