Oliver2015: Biodiversiteit en weerstandskracht

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Oliver en collega’s beschrijven waarom biodiversiteit van groot belang is voor het functioneren van ecosystemen in een veranderend klimaat. Lees het hele artikel in Trends in Ecology and Evolution.