Öko-Institut2015: EU:s klimatmål till 2030 och dess markanvändningspolicy

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Utsläppen från bioenergi räknas som nollutsläpp inom energisektorn både inom EU:s regelverk och under Kyotoprotokollet. Dessa utsläpp är med andra ord inte synliga i statistiken. Det är därför svårt att giltighetsförklara dessa utsläpp. Transperens och följdriktighet behövs. Detta skriver Öko-Institut på uppdrag av FERN och IFOAM i sin rapport “Impacts on the EU 2030 climate target of including LULUCF in the climate and energy policy framework“.