Öckinger2010: Utdöende på grund av splittrade habitat

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Öckinger och Nilsson (2010) har undersökt förekomsten av lavar i 66 fragment av gammelskog vid två tillfällen med 10 års mellanrum. De finner att befintliga förekomster ofta mår bättre vilket de förklarar med minskad luftförorening. Dock försvinner lavar från skogarna på grund av fragmentering av habitat. Det finns således en utdöendeskuld som betyder att fler lavar kommer att försvinna på sikt. Läs hela artikeln i Ecology.