Norden2013: Biologisk mångfald, kollagring och gammelskogen

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Det nordiska ministerrådet har låtit författa en rapport om biologisk mångfald, kolinlagring och dynamiken i gammelskogen. Rapporten (på engelska) går att ladda ner här.