Norden2013: Biologisk mångfald, kollagring och gammelskogen

Det nordiska ministerrådet har låtit författa en rapport om biologisk mångfald, kolinlagring och dynamiken i gammelskogen. Rapporten (på engelska) går att ladda ner här.