Nilsson2015: Skyddet av arter i Sveriges skogar

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Michael Nilsson författade rapporten “Skyddet av arter i Sveriges skogar” (2015), som gavs ut av föreningen Skydda Skogen. Den beskriver hur skogsbruket kommer undan sitt ansvar för den biologiska mångfalden och brister i tillämpningen av EU:s Art- och Habitatdirektiv, samt Sveriges artskyddsförordning. Därtill brister myndigheterna i sitt ansvar och uppföljningssystem. Hämta hem rapporten här och läs mer om hur rapporten överlämnats till miljöminister Åsa Romson.