Nieminen2018: Schoonmaken van sloten in bossen geeft slibrijk water

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Als afwateringssloten in bossen worden schoongemaakt door het aangehoopte slib te verwijderen, wordt dit vaak gedumpt in ander water met eutrofiering als gevolg. Det heeft meestal een negatieve invloed op de biodiversiteit.  Nieminen en collega’s hebben onderzocht of het mogelijk is om de verspreiding van slib te voorkomen, maar dit lijkt moeilijk. Lees het hele artikel in Ambio.